ReadyPlanet.com
dot
ใส่คำค้นหา เช่น ถ.เพชรเกษม ม.พฤกษา

ประเภททรัพย์สิน
ราคา
ทำเล
ชื่อถนน
จังหวัด

  [Help]
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
กู้บ้าน ผ่านหรือไม่ผ่าน ธนาคารประเมินจากอะไร

 

ประวัติการชำระหนี้สินที่ปรากฎบนเครดิตบูโร
          เบื้องต้นทางธนาคารจะขอเช็คประวัติการชำระหนี้สินหรือสถานะการชำระหนี้ที่ปรากฎบนเครดิตบูโร ว่ามีประวัติการผ่อนชำระที่ผ่านมาเป็นอย่างไร ปัจจุบันมีหนี้สินที่จะต้องชำระอยู่ทุกเดือนมูลค่าเท่าไร หากลูกค้ามีประวัติการผ่อนชำระที่ดีและตรงต่อเวลามาโดยตลอด ไม่มีการค้างชำระเลยแม้แต่ครั้งเดียว ก็ถือว่าเข้าหลักเกณฑ์ที่ดีที่ทางธนาคารจะพิจารณาให้ในการปล่อยสินเชื่อ

          กรณีลูกค้าที่มีประวัติเคยค้างชำระหนี้สินมาก่อน ทางธนาคารก็จะพิจารณาจากสาเหตุของการค้างชำระว่ามีสาเหตุมาจากอะไรบ้าง หากเป็นสาเหตุที่สามารถชี้แจ้งกับธนาคารได้ กรณีเช่น รถยนต์ของลูกค้าสูญหาย แต่ประกันเคลมหนี้สินล่าช้า จนทำให้ประวัติของลูกค้าขึ้นค้างชำระ ลูกค้าสามารถนำเอกสารเหล่านี้มาชี้แจงกับทางธนาคารได้เลย

          แต่สำหรับกรณีลูกค้าที่เคยมีประวัติการค้างชำระหนี้มาก่อน แต่ได้มีการปิดหนี้สินนั้นไปเรียบร้อยเกิน 3 ปีแล้ว กรณีนี้ธนาคารก็สามารถพิจารณาในการปล่อยสินเชื่อให้ได้เหมือนกัน

ความสามารถในการผ่อนชำระ
          นอกจากการตรวจสอบประวัติเครดิตบูโรแล้ว อีกหลักเกณฑ์สำหรับที่ธนาคารจะพิจารณานั้นก็คือในเรื่องของรายได้ ซึ่งหากทางลูกค้าสามารถพิสูจน์รายได้ต่อธนาคารว่ามีกำลังเพียงพอที่จะสามารถผ่อนชำระทางธนาคารก็สามารถที่จะปล่อยสินเชื่อให้ได้แน่นอน สำหรับลูกค้าที่มีอาชีพเป็นพนักงานประจำ มีอายุงานเกิน 1 ปีขึ้นไป ทางธนาคารก็พิจารณารายได้ของลูกค้าได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น ฐานเงินเดือน ค่าสวัสดิการต่างๆ ค่าคอมมิชชั่น รวมไปถึงโบนัสประจำปี หากเมื่อดูประกอบหนี้สินปัจจุบันที่มีแล้วทางธนาคารประเมิณว่ามีกำลังเพียงพอที่จะผ่อนชำระ กับวงเงินสินเชื่อที่ขอเข้ามาทางธนาคารก็ย่อมปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้ารายนั้นแน่นอน

          นอกจากนี้สำหรับกรณีลูกค้าที่มีอาชีพเป็นเจ้าของกิจการ พ่อค้าแม่ค้า ขายของออนไลน์ หรือ ฟรีแลนซ์ ที่ประกอบกิจการ/อายุงาน 2 ปีขึ้นไป หากสามารถพิสูจน์ที่มาของรายได้ทางธนาคารก็ย่อมปล่อยสินเชื่อเช่นกัน โดยพิจารณาจาก สเตทเม้นท์ ย้อนหลัง 1 ปี ใบจดทะเบียนการค้า สัญญาเช่าร้าน สัญญาการว่าจ้าง หลักฐานการชำระภาษี ภาพถ่ายหน้าร้านค้า หรือภาพช่องทางการขายของออนไลน์ทาง Facebook ภาพ inbox การสั่งซื้อหรือ order ที่เข้ามาต่างๆ ทั้งหมดนี้สามารถนำมาแสดงให้กับทางธนาคารเพื่อพิจารณาสินเชื่อได้ทั้งหมด


แหล่งที่มา : http://www.baan-d.com
บทความอสังหาริมทรัพย์