ReadyPlanet.com
dot
ใส่คำค้นหา เช่น ถ.เพชรเกษม ม.พฤกษา

ประเภททรัพย์สิน
ราคา
ทำเล
ชื่อถนน
จังหวัด

  [Help]
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ขอสินเชื่อคนเดียวไม่ผ่าน งั้น “กู้ร่วม” ดีไหมนะ?

 

 

 ความรับผิดชอบต่อการกู้ร่วม คืออะไร 

          การกู้ร่วมนั้นหมายถึง ผู้กู้หลัก และผู้กู้ร่วมมีหนี้สินร่วมคนละครึ่ง เช่น วงเงินในการขอสินเชื่อ 1 ล้านบาท เท่ากับผู้กู้หลักมีหน้าที่ในการชำระหนี้ 5 แสนบ้าน และผู้กู้ร่วมมีหน้าที่ผ่อนชำระ 5 แสนบาท หากคนใดคนหนึ่งชำระหนี้ครบ 1 ล้านบาท มีสิทธิ์เรียกร้องเงินจากอีกฝ่ายได้ ครั้งนึงของหนี้สิน (คือ 5 แสนบาท) หรือในกรณีที่คนใดคนหนึ่งไม่มีการชำระสินเชื่อหรือขาดการผ่านชำระต่อธนาคาร ธนาคารสามารถเรียกเงินจากคนใดคนหนึ่งก็ได้ หรือให้มีสิทธิ์ในการใช้หนี้ร่วมกันก็ได้


กู้ร่วมเพื่อเพิ่มวงเงินในการขอสินเชื่อ

          ในบางกรณีที่ผู้ขอสินเชื่อมีรายได้ไม่เพียงพอ หรือ ไม่สัมพันธ์กับราคาบ้านที่ต้องการ ผู้ขอสินเชื่อสามารถ “กู้ร่วม” เพื่อให้ธนาคารสามารถนำรายได้ของ “ผู้ขอสินเชื่อทั้งสอง” มาพิจารณาต่อวงเงินที่ขอ ว่าสามารถมีกำลังเพียงพอที่จะสามารถผ่อนชำระสินเชื่อที่ขอได้

 

กู้ร่วมกับใครได้บ้าง

          ได้แก่ สามี – ภรรยา (กรณีไม่ได้จดทะเบียนสามารถใช้เอกสารอื่นเช่น ใบแจ้งเกิดของบุตร หรือ ทะเบียนบ้านของบุตร) บิดา – มารดา – บุตร และ พี่น้องร่วมสายเลือด (พ่อและแม่เดียวกัน)


เมื่อผ่อนชำระหนี้ครบแล้ว ทรัพย์จะตกเป็นของใคร

          สำหรับข้อนี้ ขึ้นอยู่กับตอนโอนกรรมสิทธิ์ ว่าได้มีการบันทึกชื่อหลังโฉนดเป็นชื่อเป็นคนเดียวที่เป็นเข้าของกรรมสิทธิ์ หรือบันทึกชื่อทั้งสองคนเป็นเข้าของกรรมสิทธิ์ร่วมกัน


ขอถอนชื่อการจากการกู้ร่วมได้หรือไม่

          คำตอบคือ ได้ค่ะ แต่ธนาคารจะพิจารณาจากผู้กู้หลัก ว่าหากเหลือผู้กู้หลักเพียงผู้เดียวแล้ว จะมีความสามารถในการผ่อนชำระหรือไม่ กรณีวงเงินสินเชื่อเหลือน้อยแล้วเพราะได้มีการผ่อนชำระมานาน ส่วนมากก็มักจะไม่มีปัญหา แต่ผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วมมีหน้าที่ในการตกลงกันเองว่ากรรมสิทธิ์หลังโฉนดจะเป็นชื่อของใคร

 

แหล่งที่มา : http://www.baan-d.com

 บทความอสังหาริมทรัพย์