ReadyPlanet.com
dot
ใส่คำค้นหา เช่น ถ.เพชรเกษม ม.พฤกษา

ประเภททรัพย์สิน
ราคา
ทำเล
ชื่อถนน
จังหวัด

  [Help]
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
12 วิธีป้องกันการทุจริตหลอกลวง เกี่ยวกับที่ดิน

          แนวทางและวิธีป้องกันการทุจริตหลอกลวงเกี่ยวกับที่ดิน

          1.ต้องเก็บรักษาโฉนดไว้ในที่ปลอดภัยอย่าให้สูญหาย ทั้งนี้กรณีโฉนดที่ดินหรือ น.ส.3ก เกิดสูญหายต้องรีบแจ้งความโดยด่วน และไปขอให้เจ้าพนักงานที่ดินออกใบแทนให้ใหม่ในทันที

           2.อย่าทำสัญญากู้ยืมเงินเองโดยรับมอบโฉนดไว้เป็นประกันเป็นอันขาด เพราะอาจเป็นโฉนดปลอมหรือโฉนดที่ถูกหลวกลวงมา หลักปฏิบัติที่ถูกต้องควรนำโฉนดไปขอตรวจสอบกับสำนักงานที่ดินก่อน เมื่อแน่ใจแล้วให้ขอจดทะเบียนรับจำนอง หรือรับซื้อฝากต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

           3.อย่าหลงเชื่อมอบโฉนดให้ผู้อื่น ถ้าจำเป็นจริงๆควรมอบให้เฉพาะกับบุคคลที่เชื่อถือได้เท่านั้น

           4.อย่าเซ็นชื่อลงในหนังสือมอบอำนาจ โดยไม่กรอกข้อความเป็นอันขาด ทั้งนี้บุคคลผู้รับมอบอำนาจจะต้องเป็นบุคคลที่ไว้ใจได้ และการมอบอำนาจทุกครั้งต้องระบุให้ชัดเจน

            5.ก่อนซื้อ รับจำนอง หรือรับซื้อฝากที่ดิน ควรไปตรวจสอบที่ดินด้วยตัวเองให้แน่นอนก่อนว่าที่ดินอยู่ที่ไหน สภาพเป็นอย่างไร ราคาพอสมควรหรือไม่ นอกจากนั้นควรไปขอตรวจสอบหลักฐานที่สำนักงานที่ดินด้วย

            6.การซื้อที่ดินทุกครั้ง เมื่อได้ชำระเงินแล้วต้องโอนลงชื่อผู้ซื้อทันที หรืออย่าไปหลงเชื่อผู้ขาย

            7.กรณีเป็นเจ้าของที่ดิน ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามเมื่อไม่ได้รับเงินค่าที่ดินทั้งหมด ห้ามโอนที่ดินให้ใครเป็นอันขาด เว้นแต่กรณีมีหลักประกันที่สมบูรณ์ก่อนการโอน

            8.หมั่นตรวจสอบที่ดินของตนเองทั้งทางทะเบียนและสภาพของที่ดินอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อตรวจเช็คว่าที่ดินยังอยู่ปกติหรือมีใครมาบุกรุกหรือไม่

            9.อย่าหลงเชื่อนายหน้ามากนัก เนื่องจากนายหน้าบางรายหวังผลประโยชน์ของตนเป็นใหญ่ ทางที่ดีควรติดต่อเจ้าของที่ดินหรือผู้จะซื้อบ้าง

            10.การซื้อที่ดินให้ซื้อจากผู้ที่ไว้วางใจได้เท่านั้น
ถ้าเป็นผู้ประกอบการให้ซื้อกับผู้ได้รับอนุญาตจัดสรรแล้ว

            11.ทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินทุกครั้ง จะต้องมาจดทะเบียน ณ สำนักงานที่ดินจึงจะชอบด้วยกฎหมาย

            12.อย่าหลงเชื่อคำโฆษณาหรือนายหน้ามาชักจูง
ควรตรวจที่ตั้งที่ดินด้วยตนเอง เช่น อยู่ใกล้หรือไกลถนน และสภาพที่ดินเป็นอย่างไรก่อนซื้อ


แหล่งที่มา : https://www.landinvestingthai.com
บทความอสังหาริมทรัพย์